انتخاب های ماه ژوئن کایه دوسینما

0

 

جدول ارزش‌گذاری فیلم مجلۀ  کایه دو‌سینما (شمارۀ ۷۲۳ – ژوئن ۲۰۱۶)

شمارۀ ماه ژوئن کایه دو سینما بنا به رسم سالانه بیشتر به گزارشی بلند و مفصل از فیلم های جشنوارۀ کن می ماند. روایت کشف های شوق انگیز یا سرخوردگی های نومید کنندۀ منتقدان و سینه فیل های کایه. شمارۀ امسال اما ویژگی یکتایی نسبت به شماره های ژوئن های پیشین دارد: پرونده ای نسبتاً مفصل دربارۀ یکی از مهم ترین و غریب ترین بازیگران سینمای فرانسه؛ ایزابل اوپِر. به این مناسبت حتی جلد مجله نیز رنگ و روی همیشگی اش را کنار گذاشته و با پرتره ای دیدنی از اوپر شصت و سه ساله به پیشواز او رفته است. شاید بهانۀ اصلی این پرونده، حضور و درخشش پردوباره اش در چند فیلم بحث انگیز  و درخشان از جمله  او  پُل ورهوفن و البته  آینده میا آنسن-لوو باشد. شماره و پرونده ای خواندنی خصوصاً به وقت خانه نشینی های اجباری ژوئن بارانی و سیل زدۀ امسال پاریس.

خوش‌اقبال‌ها: محبوب ترین فیلم منتقدان جدول ژوئن به مانند ماه قبل، همچنان  او به کارگردانی پُل ورهوفن است. سی و شش ستاره از چهل  ستارۀ ممکن و هفت رأی چهار ستاره ای (شاهکار)، رکوردی ماندنی برای ورهوفن و سینمایش در جدول خواهد بود. دومین صدرنشین مَلُوت برونو دومُن با بیست و هشت ستاره و البته یک دایرۀ سیاه ( ارزش دیدن ندارد) از ژان ـ باتیست مورَن، نمایندۀ مجلۀ لِزَنروک در جدول است. نشانه ای روشن از مقاومت و نپذیرفتن دومُن دوّم ( دومُنِ پس از ساخت سریال و فیلم کَن کَن کوچولو) از سوی برخی از منتقدان فرانسوی. سومین خوش اقبال خولیِتا استاد کهنه کار اسپانیایی با امتیاز متوسط  بیست و هفت ستاره (به نسبت حضورهای پییشینی آلمودوار در جدول) است. فیلمی که ظاهراً منتقدان متوقع سینمای آلمودوار را قانع نکرده  اما مشتاقان قدیمی آثارش را خوش آمده.

jadvl Juin 2016

بداقبال‌ها: کمدی فرانسوی  اونا همه جا هستن  از ایوان اَتَل با دو ستاره و دو دایرۀ سیاه از چهار منتقد، قعرنشین جدول ژوئن است. قعرنشین دوم فیلم ترسناک جادوگر به کارگردانی رابرت اِگِرز با تنها دو تک ستاره از دو منتقد است. سومین بداقبال، کارآموز از بو جانفِنگ سنگاپوری و جوان است. چهار ستاره و دو دایرۀ سیاه از چهار منتقد شروع خوبی برای فیلمی که به تازگی در بخش نوعی نگاه کَن به نمایش درآمده، نیست. اما بازندگان نامدار: عشق و دوستی ویت استیلمن با سیزده ستاره از پنج منتقد جایگاه لغزنده ای در جدول دارد اما با توجه به پنج خط تیره( فیلم دیده نشده) شاید بتوان به صعود فیلم به میانه های بالایی جدول در ماه آینده (به شرط حضور) امیدوار بود. ناکام نامدار بعدی وودی آلن و آخرین اثرش کافه سوسایتی با امتیاز پایین هیجده ستاره (به ویژه برای آلن همیشه محبوب در فرانسه و کایه دو سینما) است. ناکام شهیر دیگر The Neon Demon  از فیلم ساز صاحب نام دانمارکی، نیکلاس ویندینگ رفن. هیجده ستاره و یک دایرۀ سیاه از هشت منتقد آغاز و شاید پایان غم باری برای آخرین ساختۀ کارگردان فیلم درخشان Drive (۲۰۱۱)  باشد.

فیلم کلاسیک ماه: فیلمی از سینمای آسیاست. اینسیانگ (۱۹۷۶) اثر تحسین شدۀ کارگردان فقید فیلیپینی لینو بروکا است که گویا فقط پنج تن از منتقدان جدول آن را دیده اند و به همین دلیل چیزی بیشتر از امتیاز پایین شانزده ستاره نصیبش نشده است.

توضیح شکل و کیفیت رأی دهی:

رأی دهنده(منتقد) با شش نشانه (نمره) به فیلم‌ها امتیاز می‌دهد: خط تیره( فیلم دیده نشده)، دایرۀ سیاه ( ارزش دیدن ندارد)، تک ستاره (با ارفاق قابل دیدن است)، دو ستاره (باید دید)، سه ستاره (حتماً باید دید) و چهار ستاره (شاهکار). همچنین به رسم معمول،  در جدول هر ماه یک فیلم کلاسیک و قدیمی بازبینی و ارزشگذاری می‌شود. رأی‌دهنگان محدود به منتقدان و نویسندگان کایه نمی شوند معمولاً پنج رأی متعلق به نویسندگان و منتقدان سایر مجلات سینمایی و هنری ( پوزیتیف،  تِلِه راما و لِزَنروک) و بخش سینمایی نشریات عمومی( لوموند و لیبراسیون) است . توجه به تنوع ترکیب و سلیقه در شمارش و تحلیل آراء بسیار روشن‌کَننده است و ازین رو جدول ارزشگذاری  کایهدو سینما ترکیبی نسبتاً جامع از سلیقه و نگاه منتقدان و سینما دوستان فرانسوی را به نمایش می‌گذارد.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید