تجدید چاپ «نوشتن با دوربین» پس از هفت سال

0

پنجمین چاپ کتاب «نوشتن با دوربین؛ رو در رو با ابراهیم گلستان» پرویز جاهد با طرح جلد تازه ای از ابراهیم حقیقی، از سوی نشر اختران در تهران منتشر شد. چاپ قبلی این کتاب در سال ۱۳۸۷ روانه کتابفروشی‌ها شده بود. در چاپ جدید نوشتن با دوربین، بخش‌های تازه ای از جمله دیدگاه‌های ابراهیم گلستان دربارۀ این کتاب، گفت‌وگوی مطبوعاتی جاهد با نشریه «نگاه نو» و نظرات آیدین آغداشلو، احمدرضا احمدی و محمدعلی موحد، به کتاب اضافه شده است.

«نوشتن با دوربین؛ رو در رو با ابراهیم گلستان»، نخستین کتاب در حوزۀ تاریخ شفاهی سینمای ایران است که به ریشه های موج نو و پیشگامان آن در سینمای ایران می پردازد. «از سینما تک پاریس تا فیلمخانه تهران، رو در رو با فرخ غفاری»، کتاب دیگر پرویز جاهد در این زمینه است که چندی قبل از سوی نشر نی در تهران منتشر شد.

انتشار «نوشتن با دوربین» برای نخستین بار در سال ۱۳۸۴ واکنش های متفاوتی در میان سینماگران، منتقدان و روشنفکران برانگیخت. بسیاری با حرف ها و دیدگاه های انتقادی گلستان در این کتاب که با صراحت و زبان تندی بیان می شد، همدلی نشان دادند اما کسانی نیز به مخالفت با آن برخاستند.

«نوشتن با دوربین» شامل چهار فصل است که هرکدام محتوای یکی از جلسات گفت‌وگوی جاهد با گلستان را تشکیل می‌دهد. مباحث مطرح شده در هر فصل به این شرح است؛ فصل اول: «شکل‌گیری موج نو»، «فرخ غفاری، شب قوزی، رئالیسم»، «سنت و مدرنیسم»، «فیلمفارسی، سینمای روشنفکری و مخاطبان ایرانی» و «رئالیسم، استعاره، نماد». فصل دوم: «زکریا هاشمی و «طوطی»، «حزب توده و خلیل ملکی».

فصل سوم:‌ »فاکنر، همینگوی، سعدی»، «استودیو گلستان، فیلم مستند و نفت»، «موج و مرجان و خارا»، «کانون فیلم و فرخ غفاری»، «نقد فیلم، دکتر کاووسی و قیصر»، «فروغ فرخزاد و خانه سیاه است»، «گنجینه‌های گوهر»، «تپه‌های مارلیک»، «خشت و آینه»، «آنتونیونی، آب و گرما و صحرای سرخ»، «تاجی احمدی، یک فرشته»، «اسرار گنج دره گنجی» و «کیارستمی، کوروساوا و کاپولا».

فصل چهارم: «فیلم مستند، سیراکیوز و نیوزویل»، «صادق چوبک، تنگسیر و امیر نادری»، «پهلبد و دستگاه سانسور»، «کایه دو سینما، گدار و دیگران» و «هیچکاک و آغاباجی».

«من نمی‌توانم مماشات کنم» شامل نظر خود گلستان دربارۀ کتاب، «دوباره نگاه کن» گفت‌وگوی نشریه «نگاه نو» با پرویز جاهد به مناسبت انتشار «نوشتن با دوربین»، «نوشتن با دوربین؛ تصویر دوران سپری شده» نوشتۀ بهروز تورانی، «حقیقت تلخ است» نوشتۀ احمدرضا احمدی دربارۀ این کتاب، «باید دوباره بیندیشم» نظر محمد علی موحد دربارۀ سخنان ابراهیم گلستان، «حق با ابراهیم گلستان است» نوشتۀ آیدین آغداشلو، و «از روزگار رفته حکایت» گزارش سام فرزانه دربارۀ جنجال‌های ایجاد شده پس از انتشار کتاب، ملحقات «نوشتن با دوربین» در چاپ پنجم آن است.

پنجمین چاپ «نوشتن با دوربین؛ رو در رو با ابراهیم گلستان» اثر پرویز جاهد با شمارگان دو هزار نسخه در ۳۱۸ صفحه و بهای ۲۰ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرارگرفته است. برگزیده یک قرن موسیقی فیلم»، «از سینما تک پاریس تا کانون فیلم تهران: رو در رو با فرخ غفاری» و زندگی و آثار کارل گئورگ بوشنر به همراه ترجمۀ نمایشنامۀ «لئونس و لنا» اثر بوشنر از دیگر کتاب‌های منتشر شده پرویز جاهد است.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید