کریس مارکر در لندن

0

زندگی مستندساز پیشرو فرانسوی٬ کریس مارکر٬ همواره با ابهامات بسیاری آمیخته بوده‌است.دلیل اصلی آن این است که همواره از مصاحبه می‌گریخت و گوشه خلوت گزیده بود. او را می‌توان بزرگترین مستندساز انواع مستند موسوم به فیلم مقاله دانست.

گالری Whitechapel در لندن در ویژه‌برنامه‌ای به بزرگداشت این فیلمساز پرداخته‌است. در این برنامه درکنار نمایش آثار کریس‌ مارکر٬ چندین جلسه گفتگودرباره سینمای مارکر و پنل‌های تحلیلی درباره او برگزار خواهد شد. این برنامه از ۲۵آوریل آغاز شده و تا ۱۹ ژوئن ادامه‌خواهدداشت. 

لطفاً نظر خود را اضافه کنید