«استخوان» و فضاهای کوستایی

0

«استخوان»اولین فیلم پدرو کوستا از سه‌گانه فونتانژ است. این فیلم حاصل مکاشفه کوستا در محله فونتانژ است که به صورت کاملا تصادفی برای او اتفاق افتاد. «استخوان» نگاه کوستا به فضا و آغازی بر جداشدن او از استتیک فیلمهای اولش و رسیدن به فرمی شبیه سینماوریته است که در فیلمهای بعدی او دیده می‌شود. این ویدئو مقاله نگاهی تحلیلی دارد به این فیلم.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید