بلاتار و حضور انسانیت

0

بلا تار پس از میکلوش یانچو بزرگترین چهره سینمای مجارستان است. سبک تصویری او که بسیاری از فیلم‌سازان اروپا را تحت تأثیر قرار داده‌است متکی بر برداشت‌های طولانی و حضور در ناکجا آبادهاییست که تنها مختص دنیای بلاتار است.این ویدئو مصاحبه کوتاه گری پولاند با بلاتار است.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید