رنوار از هنر خود می‌گوید

0

امروز ۱۵ سپتامبر زادروز ژان رنوار٬ کارگردان بزرگ سینمای فرانسه‌است. مردی که در یادنامه مرگش اورسن‌ولز نوشت: او بزرگترین کارگردان همه دورانها بود. رنوار که فرزند آگوست رنوار نقاش شهیر فرانسوی بود٬ به هیچ عنوان زیرسایه نام پدر نماند٬ و فیلمهایش در همه دورانها٬ چه در سالهای دور سینما و چه در سالهای اخیر از جانب منتقدین و دوست‌داران سینمای هنری ستوده‌شده‌اند. شاید او جزو معدود سینماگران فرانسوی بود که منتقدین موج نوی سینمای فراتسه او را ستودند و هیچ‌گاه به فیلم‌هایش نتاختند. در این مصاحبه ژان رنوار از سینما و هنر خود می‌گوید.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید