فریتس‌لانگ و میراث اکسپرسیونیسم

0

فریتس لانگ از پیشروان سینمای اکسپرسیونیسم آلمان در ۵ دسامبر به دنیا آمد. با به کار آمدن حزب نازی او یکی از صدها هنرمندی بود که مجبور به ترک آلمان شد.با این همه او از دسته سینماگران آلمانی در تبعید بود که توانست باز هم موفق باشد. میراث اکسپرسیونیسم آلمان و فریتس لانگ در آینه سینمای نوآر و بعدها سینمای تخیلی بارها دیده‌شد. حتی هیچکاک در برخی از آثارش از این سینما تأثیر گرفته‌است. این ویدئوی کوتاه مختصریست درباره این فیلم‌ساز.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید