لارس از یک تا ده

0

امروز سالروز تولد لارس فون تریر کارگردان شهیر دانمارکی و یکی از بزرگترین فیلمسازان سینمای اسکاندیناوی است. او که فیلمسازی را از سالهای جوانی شروع کرد در سالهای اولیه فیلمسازی به جشنواره‌های بزرگ جهانی راه یافت. فون تریر که از افسردگی و فوبیا رنج می‌برد جهان پر از وحشت و یأس خود را در فیلمهایش منعکس می‌کند. او در سال ۱۹۹۵ همراه با توماس وینتربرگ جنبشی به نام دگما ۹۵ راه انداخت که فیلم‌سازی را بر اساس قواعدی خاص انجام می‌داد. هرچند که این جریان نه چندان فراگیر شد و نه چندان دوام آورد٬ ایده‌های آن هنوز در سینمای تریر دیده می‌شود. این مستند بسیار کوتاه درباره دگما۹۵ و جهان فون‌تریر از زبان خود اوست.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید