مستندی از کریس مارکر و آلن رنه

0

«مجسمه‌ها نیز می‌میرند » عنوان مستندی‌است در باب تأثیر کلونیالیسم فرانسوی بر هنر آفریقا.کریس مارکر درباره این مستند گفته‌است:ما میخواهیم شادی٬ رنج و زندگی آنها را ببینیم ولی چیزی درباره آنها نمی‌دانیم. در این مستند به زیبایی نشان داده می‌شود که وقتی هنرارتباط خود را با فرهنگ قطع می‌کند چه اتفاقی می‌افتد. پخش این مستند تا ۱۲ سال در فرانسه ممنوع بود.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید