مصاحبه با پیر لسکور٬ رئیس جدید جشنواره کن

0

ژبل ژاکوب  بعد از ۱۴ سال ریاست جشنواره کن  از این پست کنار رفت و امسال جشنواره کن بعد از سالها رئیس تازه‌ای به خود می‌بیند. پیر لسکور رئیس جدید که کار خود را با تیری فرمو آغاز کرده‌است در مصاحبه زیر درباره وظیفه‌اش به عنوان رئیس جشنواره صحبت کرده‌است. مصاحبه توسط سایت جشنواره کن انجام شده‌اشت.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید