وندرس٬ آنتونیونی

0

حاصل همکاری وندرس و آنتونیونی ٬ فیلم «در ورای ابرها» بود. زمانی که آنتونیونی به علت بیماری قادر به تکلم نبود٬ و دوستی نزدیک وندرس و آنتونیونی او را مایل به ساخت فیلمی با کمک او کرد. در این ویدئو ویم وندرس از آنتونیونی می‌گوید.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید