کوبریک٬ استاد ژانرها

0

در مورد استنلی کوبریک٬ به حد کفایت گفته‌شده‌است. حتی از دوران کودکیش در برانکس نیویورک تصاویر زیادی در دسترس است. بیش از بسیاری از فیلمسازان تاریخ سینما در زمان حیاتش زندگی او تصویر و تحلیل شده‌است. سینمای کوبریک استاندارد فیلم سازی بود. محافظه‌کاری در دکوپاژ٬ میزانسن و زوایای دوربین در مقابل جهان‌بینی عمیق او که مبتنی بر نگاه رادیکال او به ساختارهای اجتماعی بود٬ از او فیلمسازی پیچیده ساخته‌است. او در ژانرهای مختلف فیلم ساخته ولی در هر ژانر آثارش نمونه کامل آن نوع سینما هستند. امروز زادروز این کارگردان بزرگ سینماست٬ این مستند دیدنی سه ساعته درباره فیلمها و زندگی او را ببینید.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید