لویاتان و جادوی طبیعت

0

لویاتان(مفهومی چندپهلو و برگرفته از عنوان کتاب تامس هابس و نیز اشاره به هیولای افسانه ای کتاب مقدس و نیز مفهوم نهنگ است) ساخته آندری زویاگنیتسف، اثری اگزیستانسیالیستی و برداشتی مدرن از کتاب ایوب(تورات) است. زویاگنیتسف، بدون اینکه به شعار یا موعظه های اخلاقی و دینی متوسل شود، با نگاهی دینی و در عین حال انتقادی، جامعه امروز روسیه و فساد سیاسی و اخلاقی حاکم بر آن را مورد نقد قرار می دهد. این که چگونه انسان مدرن می تواند با دولت مطلقه که به منظور حفاظت از او در برابر شر ایجاد شده اما خود به شر مطلق بدل می شود، مواجه شود و چگونه می تواند آزادی خود را به دست آورد و عدالت در حق او چگونه اجرا می شود. کولیا، مکانیک اتومبیلی است که همه، از شهردار فاسد شهر گرفته تا همسر جوانش لیلیا، بهترین دوستش(دیمتری) و پسرش(روما) در برابر او می ایستند، به او نارو زده، خیانت می کنند و یا تنهایش می گذارند و در نهایت او را از پا درمی آورند.

44591

آندره زویاگنیتسف، کارگردان لویاتان

کولیا درمانده و مایوس از کشیش دهکده می پرسد که پس این خداوند عادلی که از آن دم می زنی کجاست؟ و کشیش داستان ایوب را برای او تعریف می کند و به او می گوید که عدالت بر روی زمین قابل اجرا نیست و حقیقت تنها میراث خداوند است و آزادی انسان در گرو یافتن حقیقت خداوندی است. زویاگنیتسف در معرفی فیلمش نوشته است: ” در زندگی هر انسان، زمانی فرا می رسد که او با سیستم و با «جهان» مواجه می شود و باید برای عدالت مورد نظرش و درکش از خداوند ری زمین بپا خیزد. هنوز این امکان وجود دارد که این نوع پرسش ها را با تماشاگران درمیان گذاشت و هنوز به دنبال یک قهرمان تراژیک در سرزمین ما بود، یک «پسر خداوند»، شخصیتی که از روز ازل تراژیک بود و به همین دلیل است که سرزمین من هنوز در نظر من و یا کسانی که این فیلم را ساخته اند، از دست نرفته است.” به اعتقاد من “لویاتان”، اوج زیبایی شناسی بصری زویاگنیتسف است با قاب های عریض از دشت ها و جاده ها و مناظر طبیعی سرد و غم انگیز روسیه که بستر تراژدی های هولناک انسانی است. یک شاهکار سینمایی از یک سینماگر متفکر و صاحب سبک معاصر که بی گمان سزاوار نخل طلاست اگر فیلم نوری بیلگه جیلان(خواب زمستانی) امسال در بخش مسابقه نبود.

لطفاً نظر خود را اضافه کنید