باب فاسی

باب فاسی
0

«لنی» باب فاسی با بازی داستین هافمن٬ برای آنها ساخته‌شده که می‌خواهند باور کنند لنی بروس یک خرمگس مقدس بود٬ که به علت جلوتر ‌از زمانه خود بودن مظلومانه کشته شد. جولین بری٬ که در ۱۹۷۱ کار را برای اجرای صحنه‌ای تام اهارگن با شرکت کلیف گورمن ‌نوشته‌بود٬فیلمنامه را نوشته‌است و متن فیلمنامه به خوبی برای مخاطبی که هیچ‌گاه لنی‌بروس…

باب فاسی
0

میگویند شیطان اصوات دلنشینى دارد. این موزیکال ساخت ١٩٧٢ همه این اصوات را در خود دارد: جذابیت شیطانى دارد و به طرز عجیبى اغواگر است. باب فاسى با استایل فوق‌العاده خود رقصها را طراحى کرده، و موسیقى کندر و اِب  در ذهن مثل نیش زهرآگین نفوذ میکند. داستان کاباره سکسى و کلبی‌مسلکانه است : ویالن نرو است که درقرن بیستم…

باب فاسی
0

        فاسی سینمایش را زندگی کرد. این می‌تواند گزاره‌‌ای صائب درباره مردی باشد که فیمهایش بیان مکرر وسواس او با صحنه و دوربین‌سینما بود. باب فاسی٬ تنها ۵ فیلم ساخت اما شکوه آفرید و هنرش چه در صحنه و چه در سینما انقلابی بود. نوشتن درباره فاسی بدون پرداختن به سالهای او در برادوی ممکن نیست٬پس در نوشتار…