سینما-حقیقت ۹۵

سینما-حقیقت ۹۵
0

نگاهی به برخی از فیلم های خارجی جشنواره سینما حقیقت نامه هایی به لئو کوپ ساخته نینو بندژکو نامه هایی به لئو کوپ، فیلم مستند کوتاهی است که نشان می دهد چگونه می توان در یک فیلم مستند، در زمانی کوتاه و فشرده و بدون روده درازی و درازگویی بیهوده، یک شخصیت و شمایل فرهنگی را معرفی کرد. فیلمساز در…

سینما-حقیقت ۹۵
0

نگاهی به برخی از فیلم های خارجی جشنواره سینما حقیقت تِرِمور ساخته اسکار الخاندرو وینستلی چریملی « تِرِمور»، مستندی کوتاه و مشاهدانه گرانه (آبزرویشنال) در مورد کارگران معدن ذغال سنگ ترِمور در اسپانیاست، یکی از آخرین معادن ذغال سنگ به جا مانده در اروپا. مکانی نمادین و اسطوره ای در دوران مدرن با انسان هایی که یادآور غارنشینان غار لاسکو…

سینما-حقیقت ۹۵
0

نگاهی به برخی از فیلم های خارجی جشنواره سینما حقیقت   سواحل زیر آفتاب امن شمال ساخته ایرنه دیونی زیو   لامپه دوزا همان جزیره کوچکی است در جنوب ایتالیا و در دریای مدیترانه که جانفرانکو رزی، مستندساز ایتالیایی در فیلم «آتش در دریا» تصویر کرده است. جزیره ای که در طول تاریخ، دروازه ورود مهاجران آفریقایی و عرب به…