هات داکس ۲۰۱۶

مستند
0

         سینمای بلور هات داکس در غرب خیابانی عریض و طویل به اسم بلور قرار دارد که بلندترین خیابان دنیا یعنی یانگ استریت را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. این سالن سینما که به قول سینماروها ایندی‌ترین سینمای شهر است در تمامی روزهای سال مستند پخش می‌کند و به نوعی قلب تپنده جشنواره هات داکس است. اگر…

مستند
0

جشنواره فیلم مستند محل بازنمایی واقعیت‌هاست، حقایقی که اغلب در سینمای داستانی مجال بروز و به تصویر کشیده شدن نمی یابند. این همان تقاطعی‌ست که احساسات، انسانیت، خشونت، درد و رنج، شادی، باورها و اعتقادات رنگ اصالت به خود می‌گیرند و برای مخاطبینی که روز و شب خود را در میان انبوهی از تصاویر تحمیلی و ساختگی و یا فیلم‌های…