تئو آنجلوپولوس

رویداد
0

در خبرها آمده است که متاسفانه آرشیو شخصی تئو آنجلوپولوس، سینماگر بزرگ یونان در آتش سوخت. فیبی آنجلوپولوس همسر او این خبر را به رسانه‌ها داد. به گفته همسرآنجلوپولوس، در آتش‌سوزی مرگباری که اخیراً در اطراف آتن رخ داد و بر اثر آن دستکم هشتاد نفر کشته شدند، خانه آنجلوپولوس نیز آتش گرفت و بسیاری از نوشته ها و نامه…