سینمای عباس کیارستمی

خبر
0

جشنواره بین المللی فیلم “کپ اسپارطیل” که از روز پنجم آوریل تا هشتم این ماه در شهر طنجه مراکش برگزار می شود، از عباس کیارستمی، کارگردان نامدار و صاحب سبک ایرانی تقدیر می کند. عزالدین الوافی، رئیس جشنواره فیلم طنجه که خود از منتقدان برجسته فیلم فرانسوی مراکشی تبار است گفت که این تقدیر و تکریم از عباس کیارستمی در…

مطالعات فیلم
0

بخشی از فصل هفتم کتاب «سینمای عباس کیارستمی» کتاب «سینمای کیارستمی» نوشته روبرت صافاریان، منتقد فیلم و مترجم سینمایی اخیراً به وسیلۀ انتشارات روزنه در تهران منتشر شده است. صافاریان در این کتاب، سینمای کیارستمی را در سه دورۀ مختلف بررسی کرده است. دوره اول که مربوط به پیش از انقلاب است، فیلم های پیش از «مسافر»، «مسافر»، فیلم های…