معکوس پولاد کیمیایی

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
0

فیلم های روز اول معکوس پولاد کیمیایی در اولین فیلمش به عنوان کارگردان، نمره قابل قبولی می گیرد. دنیای فیلم او و آدم های زخم خورده آن خیلی شبیه دنیا و آدم های فیلم های مسعود کیمیایی است. کشمکش قهرمان و ضد قهرمان، تضاد طبقاتی، قدرت، رفاقت، بازنده ها و برنده ها و انتقام، تم های مشترک بسیاری از فیلم…